Bedrijfsonderdelen

Melkkoeien

Bewust werd gekozen voor het importeren van Nederlandse melkkoeien. Hier ligt de gedachtegang aan ten grondslag, dat we op zo kort mogelijke termijn Nederlandse koeien kunnen melken. Voordat de dieren in Nederland werden aangekocht, werd goede huisvesting verzekerd. Zo werd er een vrijloopstal gebouwd en de noodzakelijke voorzieningen aangelegd. In goed overleg met het Ethiopische Ministerie van Landbouw en de exporteur in Nederland, werd in mei 2011 de eerste groep van 25 drachtige vaarzen geïmporteerd. In juli 2011 volgde een groep van 39 kalveren en in oktober nog eens 35 drachtige vaarzen.

In oktober hebben de eerste koeien gekalfd. Genetisch maken we gebruik van Nederlandse stieren via kunstmatige insemitatie. We maken gebruik van gesekst sperma, omdat we behoefte hebben aan vrouwelijke nakomelingen. Het streven is om de tussenkalftijd minder dan 400 dagen te laten zijn.

Driemaal daags worden de koeien in een 6x2 visgraad DeLaval melkstal gemolken. De melk komt middels een gesloten systeem in de koeltank (5000 ltr Mueller).

Door in ons fokprogramma alleen met Holstein Friesian stieren te werken die zich hebben bewezen, blijft onze veestapel op hoog genetisch niveau. Hierdoor zijn we ook in staat om hoogwaardige dekstieren te leveren. In 2015 verwachten we ook drachtige vaarzen voor verkoop te kunnen aanbieden.

Varkens

Met een moderne varkensstal zijn we in staat om op een efficiënte manier de varkens te verzorgen. Een stal die volledig is onderkelderd, zorgt voor een efficiënte afvoer van de mest. Op dit moment worden er zo’n 300 dieren gehuisvest.

Sinds een aantal maanden werken we met genetisch materiaal uit Nederland. Het Ethiopische Ministerie van Landbouw verleende goedkeuring voor de import van varkenssperma. Met dit genetisch materiaal werken we aan kwaliteitsverbetering van het Ethiopische varkensras. Daardoor zijn we in staat varkensvlees van steeds betere kwaliteit af te leveren.

Overigens  is de varkensstal, in verband met mogelijke ziekteoverdracht, niet toegankelijk voor bezoekers.

Stierenvlees

De lokale markt van stierenvlees kenmerkt zich vooral door het afmesten van oude ossen. Alfa Farm ontwikkelt een nieuwe markt: door jonge stieren af te mesten, zijn we in staat om kwalitatief beter vlees af te leveren.

De stieren worden jong aangekocht en in ongeveer 12-15 maanden afgemest voor de slacht. De dieren worden aangekocht in het zuiden van Ethiopië. Daarnaast kopen we de stierkalveren aan bij lokale boeren. Wanneer een boer al in staat is om zijn dier drachtig te krijgen, is de teleurstelling vaak groot als het ten tijde van de geboorte een stierkalf blijkt te zijn. Die gaat immers niet voor inkomsten uit melk zorgen. Alfa Farm helpt de boer van het dier af, door een eerlijke prijs ervoor te betalen. Vervolgens nemen wij de zorg voor het kalf over.

Ruwvoerproductie

Eén van de basisproducten van de boerderij is snijmaïs silage. Op dit moment worden er op zo'n 85 ha gewassen verbouwd.

Het voer voor eigen vee wordt iedere morgen vers gemengd. Voor het melkvee bestaat dit rantsoen uit snijmaïs, bierbostel en grashooi aangevuld met krachtvoer, raapschroot en melasse. Dit rantsoen wordt in één mengsel aan de koeien aangeboden (Total Mixed Ration).

Driemaal per week wordt een mix van snijmaïs en bierbostel afgeleverd bij onze klanten (lokale boeren). Een belangrijke activiteit die past bij onze doelstelling: we beleveren de boeren ‘op locatie’. Zo zijn we in staat om de boer in zijn specifieke situatie van advies te kunnen voorzien. Zo’n 7000 kg vindt per week z’n weg naar de klant.

Naast de snijmaïs, wordt op kleinere schaal luzerne verbouwd. Dit proteïnerijk gewas, is in het rantsoen een goede aanvulling op de maïs.

Trainingen

In 2011 organiseerden we een training voor lokale boeren, om zo in te spelen op hun behoeften; in december 2012 werd de vervolgtraining gegeven. Zo zijn we ook in staat om het kennisniveau van lokale boeren op een hoger niveau te tillen.