Feiten
 • 160 dieren geïmporteerd uit Nederland
 • 120 stieren voor vlees
 • 115 melkkoeien in productie
 • 250 vleesvarkens
 • 2 beren
 • 30 zeugen
 • 2.7 ha huiskavel
 • 2 waterbronnen (met elk een capaciteit van 70 m³)
 • Gemiddelde melkgift per koe per dag: 24 liter
 • Aantal melkbeurten per dag: 3
 • 85 ha land te bewerken per jaar
 • Gemiddelde opbrengst van maïsoogst: 45 ton/ha
 • 4000 m² stallen (additioneel 3000 m² in voorbereiding)
 • Compleet machinepark (tractoren, transportmiddelen, beregeningsinstallaties, oogstmachines)
 • 2x6 visgraad melkstal (DeLaval)
 • 33 werknemers
 • 4 Nederlanders werkzaam in management en opbouw bedrijf