Melkkoeien

Bewust werd gekozen voor het importeren van Nederlandse melkkoeien. Hier ligt de gedachtegang aan ten grondslag, dat we op zo kort mogelijke termijn Nederlandse koeien kunnen melken. Voordat de dieren in Nederland werden aangekocht, werd goede huisvesting verzekerd. Zo werd er een vrijloopstal gebouwd en de noodzakelijke voorzieningen aangelegd. In goed overleg met het Ethiopische Ministerie van Landbouw en de exporteur in Nederland, werd in mei 2011 de eerste groep van 25 drachtige vaarzen geïmporteerd. In juli 2011 volgde een groep van 39 kalveren en in oktober nog eens 35 drachtige vaarzen.

In oktober hebben de eerste koeien gekalfd. Genetisch maken we gebruik van Nederlandse stieren via KI. We maken gebruik van gesekst sperma, omdat we behoefte hebben aan vrouwelijke nakomelingen.

Het streven is om de tussenkalftijd minder dan 400 dagen te laten zijn. Dit omdat naast melk, er ook vraag is naar goede vaarzen en fokstieren.

Driemaal daags worden de koeien in een 6x2 visgraad DeLaval melkstal gemolken. De melk komt middels een gesloten systeem in de koeltank (5000 ltr Mueller).

Door in ons fokprogramma alleen met Holstein Friesian stieren te werken die zich hebben bewezen, blijft onze veestapel op hoog genetisch niveau. Hierdoor zijn we ook in staat om hoogwaardige dekstieren te leveren. In 2015 verwachten we ook drachtige vaarzen voor verkoop te kunnen aanbieden.