Over Alfa Farm

Medewerkers

Alfa Farm biedt 34 mensen een vaste baan. Met 31 Ethiopische werknemers en 3 buitenlanders een mooi team! Onze mensen zijn inzetbaar voor verschillende functies. Voor het bedrijf goed, en de mensen ontwikkelen zo nieuwe vaardigheden.

Historie

In 2008 nam Bert Flier het initiatief om een melkveebedrijf op te zetten. Bert Flier is een ondernemer uit Barendrecht. Vanuit zijn betrokkenheid bij Genesis Farm zag hij de behoefte aan voer voor koeien en een kwalitatief hoogwaardig koeienras in Ethiopië. Debre Zeit, een stad 45 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba, leek hem daarvoor een geschikte locatie. Op een hoogte van 1900 meter is er sprake van een prima klimaat. Daarnaast speelde voor Bert Flier de aanwezigheid van een aantal bedrijven een belangrijke rol in het maken van de beslissing: Alema Koudijs Feed (een branch van het Nederlandse veevoederconcern De Heus) produceert mengvoer. En met de aanwezigheid van melkfabriek Holland Dairy, was de afzet van melk gegarandeerd.

De activiteiten op de boerderij, die met de oprichting in juni 2008 de naam Alfa Fodder and Dairy Farm PLC. kreeg, zijn in januari 2009 van start gegaan. De aanvraag van het stuk land voor de bedrijfslocatie nam een aantal weken in beslag. Eind februari 2009 werd Alfa Farm 2.7 ha land toegewezen.

Na het importeren van een aantal containers, kon worden begonnen met de bouw van een werkplaats. Maïs, gebruikt voor maïs silage, werd in 2010 verbouwd op 30 ha. In het voorjaar van 2010 werden stierkalveren aangekocht om af te mesten op de zojuist geproduceerde snijmaïs, met het idee om betere kwaliteit vlees te produceren dan het vlees van de lokaal vetgemeste stieren.

Koeienstal en melkstal werden in 2010 en voorjaar 2011 gebouwd. Dit stelde ons in staat om in mei 2011 de eerste 25 drachtige vaarzen uit Nederland te importeren. Er werd gekozen voor het Holstein ras, omdat die erkend is door het Ethiopische Ministerie van Landbouw.

In 2010 is de bouw van een varkensstal aangevangen. Met zo’n 600 af te leveren varkens op jaarbasis, een belangrijk bedrijfsonderdeel van Alfa Farm.

Feiten

 • 160 dieren geïmporteerd uit Nederland
 • 120 stieren voor vlees
 • 115 melkkoeien in productie
 • 250 vleesvarkens
 • 2 beren
 • 30 zeugen
 • 2.7 ha huiskavel
 • 2 waterbronnen (met elk een capaciteit van 70 m³)
 • Gemiddelde melkgift per koe per dag: 24 liter
 • Aantal melkbeurten per dag: 3
 • 85 ha land te bewerken per jaar
 • Gemiddelde opbrengst van maïsoogst: 45 ton/ha
 • 4000 m² stallen (een andere 3000 m² in voorbereiding)
 • Compleet machinepark (tractoren, transportmiddelen, beregeningsinstallaties, oogstmachines)
 • 2x6 visgraad melkstal (DeLaval)
 • 33 werknemers
 • Nederlanders werkzaam in management en opbouw bedrijf

Visie

Alfa Fodder and Dairy Farm wil Ethiopië helpen door op een gezonde manier economie te bedrijven in een sector die onderontwikkeld is, vanuit de overtuiging dat bijdragen aan economische ontwikkeling de beste vorm van ontwikkelingshulp is.

Missie

Alfa Fodder and Dairy Farm staat voor het maken van een verschil in de Ethiopische veehouderij en zuivel sector.

Strategie

Wij dragen onze missie uit door de mogelijkheden te gebruiken die de omgeving ons biedt:
 • wij gebruiken de kansen die Ethiopië biedt in onze bedrijfsvoering en respecteren hierin land, cultuur en omgeving;
 • wij zijn in onze wijze van bedrijfsvoering tot voorbeeld voor de Ethiopiër;
 • wij zetten onze producten af op de lokale markt;
 • wij streven naar zelfvoorzienend zijn, ter bevordering van een positief economisch klimaat voor Ethiopië.

Al deze ambities komen voort uit de christelijke overtuiging dat wij de verantwoordelijkheid hebben onze naaste waar mogelijk te helpen. De christelijke levensovertuiging van het managementteam werkt door in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Christelijke waarden als verantwoordelijkheid, eerlijkheid en transparantie staan hoog in het vaandel.